אַ מענטש

Soon on Festivals, in Cinemas …:

A radically Yiddish Film: Boris Dorfman – a mentsh

by Uwe & Gabriela von Seltmann

© Apfelstrudel Media Berlin

Genre: Artistic Documentary (50 min length)

Location and Time: Lviv (Ukraine), 13th – 20th October 2013

Year of Production (end): 2014, April

Language: Yiddish – subtitles in English, German and Polish

Exhibition Format: DCP, Digital Beta, DVD, Blu-ray, MP4

„A Mentsh“ is a movie shot entirely in the Yiddish language. It’s set in the former multinational city of Lviv, Ukraine, and the first part of a planned Yiddish trilogy (Lviv, Tel Aviv, New York). Lviv was a centre of Jewish life for more than 600 years. During World War II this special culture was destroyed. 75 years after the beginning of the war, Boris Dorfman takes us on an oneiric trip to all the places of horror and hope reflecting the Jewish history. The 90-year-old activist is virtually the last one in town still speaking the almost extinct language of Yiddish – he is like a living relic of the past and a fighter against oblivion. While remembering the past, he lives in the present and tries to prepare the people for the future – he is „a mentsh“, someone full of love and empathy.

Written and directed by Uwe and Gabriela von Seltmann

Production: Apfelstrudel Media Berlin

Producer: Kai-Alexander Moslé, Uwe P. Tietz, Uwe & Gabriela von Seltmann

Co-Production: Stowarzyszenie Film Kraków

Executive Producer: Aneta Zagórska

Director of Photography and Film Editor: Marek Gajczak

Sound: Michał Dominowski

Music: Christian Dawid

 

Advertisements

Ein Kommentar

Eingeordnet unter Allgemeines, Musik, Polen, Ukraine

Eine Antwort zu “אַ מענטש

 1. מאַרטין מילער

  טײַערער רעב וּװע, י
  אַ האַרציקער יישר־קוח קומט אײַך פֿאַר אײַער פֿילם װעגן באָריס דאָרפֿמאַנען! ס׳איז טאַקע אַ מחיה צו זען אַ פֿילם הײַנטיקע צײַטן װאָס אין אים זענען אָדער די גערעדטע װערטער אָדער די אונטערקעפּלעך אויף ייִדיש. אװדאַי איז עס אַ שאָד זיך צו דערװיסן אַז באָריס דאָרפֿמאַן איז דער לעצטער װאָס רעדט ייִדיש אין לעמבערג, נאָר מוז אונדז דאָס זײַן אַ װאָרענונג אַז מע דאַרף מער טאָן כּדי אָפּצוהיטן דאָס דאָזיקע װוּנדערלעכע לשון. און איר האָט טאַקע מער געטאָן! נאָך אַמאָל׃ אַ האַרציקן דאַנק! י

  אויב איך מעג זיך עפּעס װינטשן, װינטש איך זיך אַז אין אײַערע ענגלישע טעקסטן, סײַ אין פֿילם און סײַ אויף אײַער װעבזײַטל װאָלט איר איבערגעביטן דעם אוקראַינישן נאָמען „לװיװ“ צום ייִדישן „לעמבערג“, כּדי צום װינציקסטן אָפּצוהיטן דעם דאָזיקן בכּבֿודיקן נאָמען פֿאַר די אַלע נישט ייִדיש רעדנדיקע מענטשן. י

  און צום סף האָב איך נאָך אַ פֿראַגע׃ װוּ קען מען קויפֿן דעם דאָזיקן פֿילם? י

  מיט האַרציקע גרוסן, י
  מאַרטין מילער י

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s