Archiv der Kategorie: Bücher

Tour de Pologne – 10.-20.05.2012

With Władysław Bartoszewski at Book Fair in Warszawa – we had a lot of fun!

Nigdy nie złożyłem tylu autografów na książkach, nigdy nie udzieliłem tylu wywiadów, nigdy nie byłem zaproszony do tylu talkshows … Kocham Polską!!!

I’ve never signed so many books, I’ve never given so many Interviews, I’ve never been invited to so many talkshows … I love Poland 🙂

MiTo – art-café-books in Warszawa (Foto: MiTo)

With Gabi, Lidia Ostałowska and Krzysztof Pieczyński (Foto: Robert Ciodyk)


Signing a book for Kris Pieczyński (Fotos: Robert Ciodyk)

MiTo – a nice location (Foto: MiTo)

In Lauder-Morasha-School, Warszawa

Radio TOK FM, Warszawa

Tajne Komplety, Wrocław: Anamneses – 1st International Festival of History with Timothy Snyder, Jochen Böhler a.o.

Live in Radio Trójka, 17.05.2012, 21.05 h

Przezwyciężanie trudnej przeszłości

Jej dziadek zmarł w transporcie z Majdanka do Auschwitz, jego był esesmanem. Gabriela i Uwe von Seltmann są małżeństwem i postanowili skonfrontować się z przeszłością rekonstruując wojenne dzieje swoich przodków.
Przezwyciężanie trudnej przeszłościGabriela i Uwe von Seltmann Fot.: Fragment okładki książki „Gabi i Uwe“

Czy żeby doszło do pojednania między narodami, musi nastąpić amnezja? To pytanie stawiamy sobie nieraz, spierając się o relacje polsko-niemieckie, polsko-ukraińskie, polsko-litewskie, polsko-żydowskie, polsko-rosyjskie, a nawet polsko-polskie… Z jednej strony zdajemy sobie sprawę, że nie sposób dalej toczyć (choćby tylko w wyobraźni) wojen dwudziestego wieku – oraz wcześniejszych – z drugiej zachowane w opowieściach rodzinnych traumy są wciąż bolesne.
Bohaterowie książki Uwe von Seltmanna, a mianowicie sam autor, oraz jego żona, Gabriela, musieli skonfrontować się z powyższym pytaniem nie teoretycznie, ale w praktyce. Ona jest bowiem Polką, której dziadek, zaaresztowany przez hitlerowców, zmarł w transporcie z Majdanka do Auschwitz; on jest natomiast wnukiem esesmana, który działał w czasie okupacji na terenie Lublina i Krakowa.
Dla wielu członków jej rodziny zaakceptowanie jej związku z Niemcem – choć urodzonym wiele lat po wojnie, o liberalnych poglądach i poczuciu winy za działalność dziadka – było nie lada kłopotem. Oboje mieli do wyboru nie wracać do historii sprzed ponad półwiecza albo się z nią skonfrontować. Wybrali drugie, rekonstruując wojenne dzieje swoich przodków.
Książka von Seltmanna jest nie tylko opowieścią o radzeniu sobie z traumą, ale w gruncie rzeczy skupioną jak w soczewce dwudziestowieczną historią tej części Europy, którą amerykański historyk Timothy Snyder nazwał nie bez powodu „Skrwawionymi ziemiami”: skrwawionymi przez eksterminację Polaków pod niemiecką i sowiecką okupacją, Holocaust, konflikt ukraińsko-polski…
Z bohaterami książki „Gabi i Uwe”, Gabrielą i Uwe von Seltmannami, będziemy rozmawiać w dzisiejszym „Klubie Trójki“.

Zapraszam o godz. 21.05,

Jerzy Sosnowski
tagi: Gabi i Uwe, Gabriela von Seltmann, historia, Niemcy, Polska, trójka zapowiedź, Uwe von Seltmann

Werbeanzeigen

Hinterlasse einen Kommentar

Eingeordnet unter 1, Allgemeines, Bücher, Blogroll, Krakau, Polen

Opublikowana w Polsce – released in Poland – in Polen erschienen: GABI & UWE !

Kompletny tytuł: Gabi i Uwe. Mój dziadek zginął w Auschwitz. A mój był esesmanem
Tłumacz z j. niemieckiego: Katarzyna Weintraub
Autor: Uwe von Seltmann
ISBN: 978-83-01-16954-1 (01)
Format: 148×210 mm
Objętość: 384
Cena: 39,90

Ona i On, Gabi i Uwe, Polka i Niemiec – małżeństwo na przekór historii – przezwyciężają uprzedzenia, otwarcie mówią o tym, co było i odważnie budują przyszłość.
Poznali się na krakowskim Kazimierzu, On – niemiecki dziennikarz Uwe von Seltmann; Ona – polska artystka Gabriela Maciejowska. Zakochali się w sobie, ale niebawem spostrzegli, że przeszłość nie minęła i w fatalny sposób ich ze sobą łączy: Dziadek Uwe, SS-man Lothar von Seltmann, odbywał podczas II. Wojny Światowej służbę w Krakowie, w tym czasie dziadek Gabrieli, Michał Pazdanowski, został zamordowany przez nazistów w obozie Auschwitz.
Dziś są małżeństwem. Odbyli wielką podróż do odległych miejsc i w niechętnie wspominaną przeszłość, która stała się dla nich odkrywaniem samych siebie.
Z perspektywy trzeciego pokolenia patrzą na bolesną przeszłość, analizują wpływ konsekwencji drugiej wojny światowej na życie kolejnych pokoleń i to, co się dzieje, gdy przeszłość jest ukrywana. Badając historię swoich dziadków, Gabi i Uwe dostrzegli, że nie tylko oni muszą się nauczyć żyć z duchami przeszłości, oraz, że tylko ten, kto ma wiedzę o przeszłości może współkształtować przyszłość. Stworzyli projekt „Future of the Past”, czyli „Przyszłość przeszłości”, którego celem jest pojednanie ofiar i sprawców oraz uświadomienie, że kolejne pokolenia nie muszą dźwigać grzechów przodków, pod warunkiem, że nie będą ukrywać prawdy.

Ein Kommentar

Eingeordnet unter 1, Allgemeines, Bücher, Blogroll, Krakau, Polen

Vom Sieg des Lebens über den Tod – Medien zu Todleben

Schwäbisches Tagblatt, Tübingen vom 27. April 2012

B5 Aktuell, Interkulturelles Magazin vom 29. April

Zum Nachhören hier klicken

Freies Wort Suhl vom 04. Mai

Ein Kommentar

Eingeordnet unter 1, Allgemeines, Bücher, Blogroll, Krakau, Polen, Pressestimmen

Westfälische Rundschau, 19. April 2012

Hinterlasse einen Kommentar

Eingeordnet unter 1, Allgemeines, Bücher, Krakau, Pressestimmen

Todleben – Lesereise April/Mai 2012

03.05. Schleusingen, Schule: Todleben
02.05. Schleusingen, Roter Ochse: Todleben
27.04. Kusterdingen: Kath. Gemeindezentrum, 20 Uhr: Todleben
26.04. Tübingen, Buchhandlung Gastl, 20 Uhr: Todleben
26.04. Tübingen, Albert-Schweitzer-Realschule: Todleben
24.04. Blaustein, Haus unterm Regenbogen (Villa Lindenhof), 20 Uhr: Todleben

Hinterlasse einen Kommentar

Eingeordnet unter Allgemeines, Bücher, Krakau, Polen

Todleben – Lesereise März 2012

29.03. Moritzburg, Käthe-Kollwitz-Museum, 19 Uhr: Todleben
28.03. Meißen, Kunstverein, 19 Uhr: Todleben
21.03. Dresden, Kraszewski-Museum, 19 Uhr: Todleben
20.03. Zwickau, Hochschulbibliothek, 18 Uhr: Todleben
20.03. Chemnitz, André-Gymnasium, 13.30 Uhr: Todleben
19.03. Chemnitz, Bürgerzentrum, 13 Uhr: Todleben
19.03. Chemnitz, Luisenschule, 8.30 Uhr : Todleben
17.03. Leipzig, Buchmesse: Todleben
16.03. Leipzig, Buchmesse (Café Fela) 19 Uhr: Todleben
15.03. Leipzig, Buchmesse (Ariowitsch-Haus), 19 Uhr: Todleben
13.03. Chemnitz, Lehmann’s Café (Jüdische Kulturtage), 19 Uhr: Todleben
12.03. Görlitz, Apollo-Theater, 19 Uhr: Todleben – mit Alex Jacobowitz am Marimbaphon

Hinterlasse einen Kommentar

Eingeordnet unter Allgemeines, Bücher, Krakau, Polen

TODLEBEN – ein Buch wie ein Roadmovie

Die Vergangenheit bricht meistens dann in die Gegenwart hinein, wenn man nicht damit rechnet. So wie an jenem Abend im Juli des Jahres 2006 in Krakau, als sich der deutsche Journalist Uwe von Seltmann und die polnische Künstlerin Gabriela Maciejowska begegnen. Die beiden verlieben sich ineinander, aber sie müssen schon bald erkennen, dass die Vergangenheit nicht vergangen ist, sondern sie auf fatale Weise miteinander verbindet: Uwes Großvater Lothar von Seltmann war während des Zweiten Weltkriegs SS-Mann in Krakau, Gabrielas Großvater Michał Pazdanowski von den Nationalsozialisten in Auschwitz ermordet worden.
Drei Jahre nach der Veröffentlichung seines Buches „Schweigen die Täter, reden die Enkel“ (Fischer TB, 2. Aufl. 2011), in dem er die Geschichte der Recherche nach seinem Großvater erzählt hat, begibt sich Uwe von Seltmann erneut auf Spurensuche: Er will nun das Leben und Sterben Michał Pazdanowskis nachzeichnen. Gabriela, inzwischen seine Frau, sträubt sich zunächst, weil sie  sich fürchtet, die Büchse der Pandora zu öffnen und alte Wunden aufzureißen. Doch schließlich begeben sie sich gemeinsam auf den Weg. Die Suche nach Antworten führt sie durch halb Europa: in die ukrainische Huzulei und ins französische Baskenland, nach Wien und Lublin, nach Majdanek und Auschwitz. Überall treffen sie auf Menschen, die ihr lebenslanges Schweigen brechen und schier unglaubliche Geschichten erzählen, sie entdecken bewegende Zeugnisse von tiefer Freundschaft. Ihre Reise in entlegene Gegenden und verdrängte Vergangenheiten wird für sie mehr und mehr zu einer Reise zu sich selbst. Sie erkennen, dass sie nicht die einzigen sind, die lernen müssen, mit den Geistern der Vergangenheit umzugehen. Und dass nur, wer die Vergangenheit kennt, auch die Zukunft gestalten kann – so wie es der Dichter Herrmann Hesse gesagt hat: „Es kehrt alles wieder, was nicht bis zu Ende gelitten und gelöst ist“.


Michał Pazdanowski

Todleben – a book as a road movie: a trip to remote areas and displaced times

The past often breaks into the present, when one does not expect. Just like that night in July of 2006 in Cracow, as the German journalist Uwe von Seltmann meets Polish artist Gabriela Maciejowska. The two fall in love, but they must soon realize that the past is not past, but connecting them in a fatal way: Uwe’s grandfather Lothar von Seltmann was during the Second World War an SS-man in Cracow, Gabriela’s grandfather Michał Pazdanowski was murdered by the Nazis in Auschwitz.

Three years after the publication of his book Schweigen die Täter, reden die Enkel  – If the perpetrators will not speak, their grandchildren will – (Fischer TB, 2nd edition 2011), in which he tells the story of the research about his grandfather, the author embarks again on the search for the clues. He wants to trace the life and death of Michał Pazdanowski. Gabriela, now his wife, refuses at first, because she is afraid to open Pandora’s box and old wounds. But eventually they start searching together. The search for answers leads them through half of Europe: in the Ukrainian Huzulei and the French Basque country, to Vienna and Lublin, to Majdanek and Auschwitz. Everywhere they meet people who break their lifelong silence and tell incredible stories, they discover deeply moving testimonies of friendship. Their travel to remote areas and repressed pasts is for them more and more a journey into themselves: They realize that they are not the only ones who need to learn to deal with the ghosts of the past. And that only those who know the past can shape the future – as the poet Hermann Hesse said: „Anything that has not been suffered and solved to the end will return.

Uwe von Seltmann: Todleben – Eine deutsch-polnische Suche nach der Vergangenheit, Herbig (München), February 2012, 320 pages

Ein Kommentar

Eingeordnet unter Allgemeines, Bücher, Blogroll, Krakau, Polen